THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Ky Luc Co., Ltd.
Địa chỉ tên miền: machinery.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thành Đô
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và kỹ thuật Kỷ Lục
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303191392
Trụ sở Doanh nghiệp: 4A Vũ Ngọc Phan , P. 13 , Q. Bình Thạnh , Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0283835532301

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm