THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: NASAGO.VN
Địa chỉ tên miền: nasago.vn
Người chịu trách nhiệm: Bùi Kim Lương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH NASAGO
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315656941
Trụ sở Doanh nghiệp: 547 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988887970

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm