THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://vgloves.com
Địa chỉ tên miền: vgloves.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Ngọc Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn
MST/ĐKKD/QĐTL: 3700717246
Trụ sở Doanh nghiệp: Thửa đất số 233, Tờ Bản đồ số 37, Ấp Cầu Sắt, X. Lai Hưng, H. Bàu Bàng, Bình Dương
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02743591220

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm