THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hương Sạch Marin miền Nam
Địa chỉ tên miền: huongsachmarin.vn
Người chịu trách nhiệm: Ngô Thị Trâm Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ kinh doanh An Nguyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 41H8023526
Trụ sở Doanh nghiệp: 265 Tùng Thiện Vương, P. 11, Q. 8, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902460007

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm