THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: SodaFoods
Địa chỉ tên miền: sodafoods.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH SodaFoods
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313129121
Trụ sở Doanh nghiệp: 37 đường số 6, P. Bình Thọ , Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0868413739

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm