THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.skabella.com
Địa chỉ tên miền: skabella.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thu Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH SLK
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313414418
Trụ sở Doanh nghiệp: 79 Bis Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0904030333

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm