THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://grassroots.com.vn/
Địa chỉ tên miền: grassroots.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Thu Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nền Tảng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304263353
Trụ sở Doanh nghiệp: 61/11 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839117729

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm