THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver
Địa chỉ tên miền: vietserver.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN NGỌC AN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107262576
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Xa Khúc, X. Chu Phan, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0971686999

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm