THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: picare.vn
Địa chỉ tên miền: picare.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN THÀNH TRUNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH PICARE Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315127257
Trụ sở Doanh nghiệp: 68/104A Đồng Nai , P. 15, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0989623456

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm