THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Pháp Phục Nguyên Dung
Địa chỉ tên miền: phapphucnguyendung.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Dung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304788689
Trụ sở Doanh nghiệp: 3A – Ba Gia – F7 – Q.Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909372737

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm