THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://shop.everon.com/
Địa chỉ tên miền: shop.everon.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Thị Vinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ phần EVERPIA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101402121-002
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu công nghiệp Tân Quang, X. Tân Quang, H. Văn Lâm, Hưng Yên.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02213791777

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm