THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Máy in phun Duy Tiên
Địa chỉ tên miền: duytien.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Đình Tiên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên kỹ thuật công nghệ Duy Tiên
MST/ĐKKD/QĐTL: 4300824799
Trụ sở Doanh nghiệp: thôn Mỹ Lại, X. Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0934349749

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm