THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang
Địa chỉ tên miền: metrang.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lương Thế Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200421073
Trụ sở Doanh nghiệp: 66 Đường 2-4, Vĩnh Hải, Nha Trang
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583831525

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm