THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Đạt Phú LỢi
Địa chỉ tên miền: datphuloi.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Lê Phú
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đạt Phú Lợi
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304835307
Trụ sở Doanh nghiệp: 34 đường số 4, khu Bình Đăng, P. 6, Q. 8, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903875880

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm