THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: duhochangluong.edu.vn
Địa chỉ tên miền: duhochangluong.edu.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Thị Lệ Hằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hằng Lương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309413362
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 1086, đường 3 tháng 2, P. 12, Q. 11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932233521

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm