THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: asami.com.vn
Địa chỉ tên miền: asami.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phan Vĩ Chí
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Asami Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312109796
Trụ sở Doanh nghiệp: 60A Hòa Bình, Phường 05, Quận 11, TPHCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0911718834

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm