THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Best Vietnam Tourist Information - SKYhub Global Tour
Địa chỉ tên miền: skyhubvn.com
Người chịu trách nhiệm: Sudo Shintaro
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH du lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0400542293
Trụ sở Doanh nghiệp: Quốc lộ 14B, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 05113714949

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm