THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cửa hàng Mỹ Phẩm Trực tuyến Quỳnh Nghi
Địa chỉ tên miền: qnshops.com
Người chịu trách nhiệm: Ngô Duy Tuyển
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Ngô Thị Quỳnh Nghi
MST/ĐKKD/QĐTL: 41M8038189
Trụ sở Doanh nghiệp: 12 Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0358618881

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm