THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vinasea.vn
Địa chỉ tên miền: vinasea.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trần Linh GIang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Biển Việt
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200616146
Trụ sở Doanh nghiệp: 259 Thống Nhất, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583562911

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm