THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://kythuatnuoitom.net/
Địa chỉ tên miền: kythuatnuoitom.net
Người chịu trách nhiệm: Phan Thị Mỹ Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhựa Đại Tam Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312032744
Trụ sở Doanh nghiệp: 190/96 Xóm Đất, P. 10, Q. 11,Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908006387

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm