THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: seafoodvietnam.vn
Địa chỉ tên miền: seafoodvietnam.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trần Linh Giang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Biển Việt
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201624069
Trụ sở Doanh nghiệp: 09 Pasteur, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583562911

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm