THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: World Trade Realty
Địa chỉ tên miền: worldtraderealty.com
Người chịu trách nhiệm: Liew Vui Chung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH World Trade Realty
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315335747
Trụ sở Doanh nghiệp: 09 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 19, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0931999268

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm