THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Www.spearl.com.vn
Địa chỉ tên miền: spearl.com.vn
Người chịu trách nhiệm: TRẦN HỮU THÁI
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Đức Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105816726
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 59 phố Đức Giang, P.Đức Giang, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02438532345

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm