THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.propertyx.com.vn
Địa chỉ tên miền: propertyx.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Nam Hiền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Property X
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314995067
Trụ sở Doanh nghiệp: 53 Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02873075888

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm