THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Gỗ An Phát
Địa chỉ tên miền: goanphat.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Hanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Văn Hanh
MST/ĐKKD/QĐTL: 41O8036865
Trụ sở Doanh nghiệp: 507 Phạm Văn Đồng, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0911709091

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm