THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tắm bùn Tháp Bà
Địa chỉ tên miền: tambunthapba.vn
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Thị Kim Cúc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200378029
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ 15, khómNgọc Sơn, P. Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583835345

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm