THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vuvu.vn
Địa chỉ tên miền: vuvu.vn
Người chịu trách nhiệm: Cao Thành Công
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH VUVU
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315106803
Trụ sở Doanh nghiệp: 8/38 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0916618679

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm