THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.kiemtoanas.com.vn
Địa chỉ tên miền: kiemtoanas.com.vn
Người chịu trách nhiệm: VÕ PHAN SỬ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kiểm toán AS
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301996715
Trụ sở Doanh nghiệp: 63A Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839301277

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm