THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CONG TY CO PHAN TRIPHUNTER
Địa chỉ tên miền: triphunter.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần TripHunter
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314230967
Trụ sở Doanh nghiệp: 107/15 Trương Định, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02866853407

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm