THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.minhlongan.com
Địa chỉ tên miền: minhlongan.com
Người chịu trách nhiệm: HỒ BẠCH VÂN MINH
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Nhạc Xuân
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313899593
Trụ sở Doanh nghiệp: 925/12A Hậu Giang, P. 11, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0918525353

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm