THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.haiyenhathanh.com
Địa chỉ tên miền: haiyenhathanh.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị Yến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hải Yến Hà Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106723545
Trụ sở Doanh nghiệp: Cụm 11, Thôn Vĩnh Ninh, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0966414888

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm