THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: aqsystrading.vn
Địa chỉ tên miền: aqsystrading.vn
Người chịu trách nhiệm: Akira Masuda
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH AQUASYSTEM TRADING (VIỆT NAM)
MST/ĐKKD/QĐTL: 3702693858
Trụ sở Doanh nghiệp: B1013, Đường D6 khu dân cư Việt Sing, P. An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
Quốc gia: Japan
Điện thoại: 02746559955

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm