THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: LED VIỆT ÁNH
Địa chỉ tên miền: ledvietanh.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hoàng Thái Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Anh Trường
MST/ĐKKD/QĐTL: 4500415352
Trụ sở Doanh nghiệp: 43 Trịnh Đình Trọng, P. 5, Q. 11, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0901234791

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm