THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Viet Canvas
Địa chỉ tên miền: vietcanvas.net
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Thuyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tranh Phảng Việt
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314833041
Trụ sở Doanh nghiệp: 143/8 An Bình, P. 6, Q. 5, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0981100357

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm