THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Christian Lénart
Địa chỉ tên miền: christianlenart.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Sáng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ladis Asia
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315343836
Trụ sở Doanh nghiệp: 76 Đường 34, P. An Phú, Q. 2, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0963735354

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm