THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: viod.vn
Địa chỉ tên miền: viod.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyen Viet Thinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108180534
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 8 Phố Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936249697

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm