THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cà Phê Đông Phương
Địa chỉ tên miền: caphedongphuong.com
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Đại Phong
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Đông Phương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302878859
Trụ sở Doanh nghiệp: 2516B Ba Tơ, P. 7, Q. 8, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02822533733

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm