THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://samngoclinhtumorong.com
Địa chỉ tên miền: samngoclinhtumorong.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Duyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum
MST/ĐKKD/QĐTL: 6101196670
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 32 Đường Hùng Vương, Thị trấn Đắk Tô, H. Đăk Tô, Kon Tum
Tỉnh/Thành phố: Kon Tum
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982450229

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm