THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://gs25.com.vn/
Địa chỉ tên miền: gs25.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Công ty TNHH GS 25 VIETNAM
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH GS 25 VIETNAM
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314658576
Trụ sở Doanh nghiệp: 138-142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02873022525

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm