THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Khăn Bông Mỹ Hưng
Địa chỉ tên miền: khanbongmyhung.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Nhàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Mỹ Hưng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0500384040
Trụ sở Doanh nghiệp: 10 A- Khu Dệt, P. Ao Sen, Q. Hà Đông , Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0913288524

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm