THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: QuàQuý.com - Viện Quà Tặng Cao Cấp
Địa chỉ tên miền: quaquy.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Lực
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dự án 1102
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108144180
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 138, Xóm 5, X. Bát Tràng, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902471102

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm