THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kim Cát Telecom
Địa chỉ tên miền: kimcatvn.com
Người chịu trách nhiệm: Đào Ngọc Hậu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ viễn thông Kim Cát
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312939733
Trụ sở Doanh nghiệp: 42/2CL1 Phó Cơ Điều, P. 12, Q. 5, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0983030320

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm