THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kamala
Địa chỉ tên miền: kamala.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Phước Đức Thắng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Phước Đức Thắng
MST/ĐKKD/QĐTL: 8354844982
Trụ sở Doanh nghiệp: 14 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838207555

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm