THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://hdgialaicoffee.com/
Địa chỉ tên miền: hdgialaicoffee.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Trung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Cà Phê HD Gia Lai
MST/ĐKKD/QĐTL: 5900974565
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn 1- Xã Ianhin- Chư P h- Gia Lai
Tỉnh/Thành phố: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909853467

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm