THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://www.myphamcuaphung.com
Địa chỉ tên miền: myphamcuaphung.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Huỳnh Phương Ngọc My
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Huỳnh Phương Ngọc My
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315028697
Trụ sở Doanh nghiệp: 11A An Dương Vương, P. 8, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902356789

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm