THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: freeman.com.vn
Địa chỉ tên miền: freeman.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN HỮU BÍNH
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH P.N.I
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303266104
Trụ sở Doanh nghiệp: 29 Lê Lâm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839721993

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm