THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://www.laidayrefill.com/
Địa chỉ tên miền: laidayrefill.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Dạ Quyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Dạ Quyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 0306632207
Trụ sở Doanh nghiệp: số 21, đường số 2, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903620472

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm