THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Isuzu Quyết Thắng
Địa chỉ tên miền: isuzuquyetthang.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thành Đức
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ô tô Quyết Thắng Khánh Hòa
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201631901
Trụ sở Doanh nghiệp: 120 Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583551686

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm