THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://upscalifornia.us
Địa chỉ tên miền: upscalifornia.us
Người chịu trách nhiệm: Trịnh Thị Thu Liễu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần UNITED PARTNERS SOLUTIONS (VIÊT NAM)
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315000821
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 18 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02862783428

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm