THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: daquyvietnam
Địa chỉ tên miền: daquyvietnam.info
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Bảo Nguyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Bảo
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311988738
Trụ sở Doanh nghiệp: 59 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988791033

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm